Občanské právo, je souhrn právních norem, které upravují společenské vztahy tvořící předmět občanského práva, zejména majetkové vztahy fyzických a právnických osob a státu a dále právní vztahy, vyplývající z práva na ochranu osobnosti.

 

V rámci občanského práva poskytuji:

  • právní poradenství
  • komplexní zastoupení v občanskoprávním řízení&nbsp
  • vymáhání pohledávek 
  • vymáhání náhrady škody a vydání bezdůvodného obohacení, náhrady nemajetkové újmy
  • sepisování smluv 
  • převody nemovitostí, zřízení věcného břemene
  • vypořádání spoluvlastnictví
  • zastoupení v řízení o vyklizení nemovitosti
  • zastoupení v exekučním řízení

sídlo: nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo | IČ: 05418437

tel.: +420 774 425 075

email: an.trojanova@seznam.cz

WEB BY:

Golden Orange