Obchodní právo je součástí práva občanského a je to soubor právních norem, které upravují tři základní okruhy, a to postavení podnikatele, postavení obchodní korporace a některé další vztahy s podnikáním související.

 

V rámci obchodního práva poskytuji:

  • poradenství a sepisování listin v oblasti práva obchodních korporací, např. sepis společenské smlouvy, převody obchodních podílů
  • poradenství a sepisování listin v oblasti spotřebitelského práva
  • asistence při založení společnosti
  • poradenství v oblasti závazkového práva, sepisování smluv, uplatnění práv z vadného plnění
  • vymáhání pohledávek včetně exekuce
  • právní služby v oblasti práva duševního vlastnictví, např. registrace ochranné známky
  • zastoupení před soudy všech stupňů
  • právní služby v oblasti insolvenčního práva

sídlo: nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo | IČ: 05418437

tel.: +420 774 425 075

email: an.trojanova@seznam.cz

WEB BY:

Golden Orange