Rodinné právo je soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny, neboli právní odvětví zahrnující právní předpisy o manželství, o vztazích mezi rodiči a dětmi, mezi dalšími příbuznými a  o náhradní výchově dětí. 

V rámci rodinného práva poskytuji:

  • poradenství v oblasti rozvodového práva včetně zastoupení manžela před soudem
  • manželské majetkové právo včetně zastoupení v řízení o vypořádání společného jmění
  • sepisování dohod o úpravě manželského majetkového režimu před i po uzavření manželství
  • zastoupení ve věcech péče o nezletilé děti (opatrovnické řízení)
  • sepisování dohod rodičů o úpravě výchovy a výživy k nezletilému dítěti
  • vymáhání výživného

sídlo: nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo | IČ: 05418437

tel.: +420 774 425 075

email: an.trojanova@seznam.cz

WEB BY:

Golden Orange