Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá, zjednodušeně určuje co je trestný čin a jaký trest lze uložit.

 

V rámci trestního práva poskytuji:

  • obhajoba v celém trestním řízení, tj.zastoupení v přípravném řízení a v řízení před soudem
  • právní pomoc před zahájením trestního stíhání
  • právní pomoc svědkům
  • uplatňování práva na náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy poškozených osob
  • právní pomoc odsouzeným osobám

sídlo: nám. Republiky 18, 669 02 Znojmo | IČ: 05418437

tel.: +420 774 425 075

email: an.trojanova@seznam.cz

WEB BY:

Golden Orange